Phiên dịch

4

Nắm bắt và đáp ứng lượng lớn nhu cầu tìm thuê Phiên dịch Tiếng nga khi đi công tác, thăm thân, du lịch tự túc, … Đội  ngũ ABC Travel gồm những Phiên dịch viên chuyên nghiệp, nắm vững những đặc thù phức tạp của Tiếng nga và thành thục trong việc sử dụng, sẽ tư vấn và đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách:

-Phiên dịch Tiếng Nga đàm phán thương mại

-Phiên dịch Tiếng Nga tháp tùng công tác trong và ngoài nước

-Phiên dịch Tiếng Nga hội thảo

-Phiên dịch Tiếng Nga hội chợ triển lãm

-Phiên dịch theo các chương trình du lịch tự túc

-Biên dịch các tài liệu về hợp pháp lãnh sự, visa hộ chiếu, kết hôn, nhập cư,…

Một số hình ảnh hoạt động phiên dịch hội nghị của ABC Travel:

1

 

4

 

2

 

3

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.